Studiul cu tema „Avortul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului” concluzioneaza ca „avortul la cerere” violeaza Conventia

Viata umana conceptie stiinta

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Grégor Puppinck, director al ECLJ și responsabil cu inițiativa cetățeneasca europeana “Unul dintre noi” a publicat un studiu de 50 de pagini pe tema „Avortul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, în Jurnalul irlandez de Studii Juridice (disponibil online:

http://www.academia.edu/4047107/Abortion_and_the_European_Convention_on_Human_Rights

Scopul acestui studiu este de a prezenta într-un mod obiectiv, complet și coerent statutul avortului în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În ultimii ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat cu privire la o serie de cazuri legate de avort. Aceste hotărâri oferă un corpus suficient de jurisprudența, care pot fi analizat într-o manieră consecventă. O serie de analiști, de ambele părți ale dezbaterii avortului, nu sunt mulțumit cu această jurisprudență. Se spune adesea că este greu de a găsi coerența în jurisprudența Curții atunci când aceasta atinge chestiuni sensibile. Acest studiu nu are ca scop sa discute despre fiecare hotărârea a Curții, ci de a încerca să găsească coerența jurisprudenței Curții, si prin aceasta, să prezinte evolutia legală a avortului în temeiul Convenției.

 

Acest studiu demonstreaza și revelă următorul raționament potrivit căruia Convenția nu exclude viața prenatală din domeniul său de protecție, iar Curtea nu a exclus niciodata viața prenatala din domeniul său de aplicare. Convenția nici nu conține, nici nu creează un drept la avort.

În cele mai multe legislații naționale europeene, avortul este o derogare de la protecția acordată în principiu vieții nenăscutului. În cazul în care statul permite avortul în legislația națională, acesta rămâne supus, în temeiul Convenției, obligației de a proteja și respecta drepturile și interesele concurente; aceste drepturi și interese trebuie luate in considerare cand se analizeaza ambele părți ale echilibrului în restrângerea domeniului de aplicare al derogării, precum și în sprijinirea acesteia.

 

În final, acest articol observă că avortul la cerere este un „unghi mort ” în jurisprudența Curții și trage concluzia că această practică încalcă Convenția, pentru că lezează interesele și drepturile garantate de către aceasta, fără nici o justificare proporțională. Studiul se încheie cu apelul de a respecta dreptul fundamental „de a nu avorta”.

 

Dezbaterea asupra avortului este încă foarte intensa. Țările care au menținut restricțiile privind avortul au ajuns sub presiuni politice puternice, nu numai pe plan intern, dar si de la o serie de organizații internaționale, inclusiv Consiliul Europei.

 

În Europa, 30 % din sarcini sfârșesc prin avort [1] După mai mult de treizeci de ani de avort legal în majoritatea țărilor europene, ar trebui să fie posibil să se înceapă abordarea acestei practici într-un mod obiectiv, luand in consideratie mai mult experiența practică decât implicațiile ideologice ale practicii masive ale avortului.

 

Un exemplu foarte recent al unei astfel de atitudini obiective, Lordul David Steel, arhitectul legilor liberale ale avortului din Marea Britanie, a declarat că ” nu a anticipat niciodata ca vor fi atât de multe avorturi ” [2] si precizează că ” tot ce știam era că spitalele din toata țara au avut paciente internate pentru avorturi septice, auto-induse și au fost până la 50 de femei pe an care mureau din cauzele acestea”. [3] In prezent, el avertizează Irlanda, al cărue guvern execută sentinta in cazul AB și C. [4] că “ar fi o greșeală a încerca și a legifera avortul pe categorii, cum ar fi sinuciderea sau violul”. [5] Nu mai este posibil să discutam despre avort numai în termeni de progres și de eliberare a femeilor. Pentru medici și parlamentari, realitatea avortului este mai puțin ideologică și mai complexa.

 

Cazurile prezentate Curții reflecta tot mai mult varietatea și complexitatea situațiilor legate de avort. Aceste cazuri nu sunt limitate la cererea abstractă a unui ” drept de acces la avort „, dar se referă la diferite aspecte, cum ar fi avorturi pentru minori, avort eugenic, consimțământul și informarea diferitelor persoane implicate. De exemplu, unele femei se plâng că nu si-au putut avorta copilul cu handicap, în timp ce altele se plâng pentru că au făcut avort fără să fi fost pe deplin informate. Un „potențial tată „, s-a plâns fără succes, pentru ca partenera sa a avortat copilul lui, în timp ce o potențiala bunica s-a plâns, cu succes, în fața Curții că fiica ei nu a putut obține accesul la un avort în condiții satisfăcătoare.

 

Una dintre principalele dificultăți pentru Curtea este de a determina cum să se ocupe în mod legal problema de avort: cum să introducă practica avortului în logica internă a Convenției și a jurisprudenței sale. Într-adevăr, atunci când Convenția a fost elaborata, avortul era larg incriminat, pentru că era considerat o încălcare directă a dreptului la viață al copilului nenăscut. Numai avortul provocat cu scopul de a salva viața mamei era posibil. Întrebarea centrală a fost, și mai este încă, daca copilul nenăscut este o „persoană” în sensul articolului 2. Curtea menține această întrebare deschisă, pentru a permite statelor de a determina când începe viața, și, prin urmare, când începe protecție sa juridică.

 

Cei care susțin dreptul la avort apara ideea că în sistemul Convenției ” statele membre sunt libere să stabilească disponibilitatea și statutul juridic al avortului „. [7] Deși este adevărat că statele au libertatea de a nu legaliza avortul, Convenția are ceva de spus cu privire la dreptul la viață al copilului nenăscut și al mama ei/lui. Cel puțin, ar trebui să fie unanim acceptat faptul că în conformitate cu Convenția, statele membre au datoria de interzicere avorturilor dureroase, in ultimele trimestre sau forțate. Prin urmare, statele membre nu sunt complet libere să determine disponibilitatea și statutul juridic al avortului, dar acestea trebuie să ia în considerare diferitele interese legitime și drepturile implicate.

 

În cazurile în care avortul este legal, Curtea a stabilit că cadrul legal trebuie să ia în considerare în mod corespunzător, diferitele interese legitime implicate. Curtea a amintit de mai multe ori că, dacă și „de îndată ce statul, acționând în limitele sale de apreciere, adoptă reglementări legale care permit avortul în anumite situații „[8], „cadrul legal conceput în acest scop ar trebui să fie modelat într-un mod coerent, care permite diferitelor interese legitime implicate să fie luate în considerare în mod corespunzător și în conformitate cu obligațiile care decurg din Convenție „.[9] Această formulare a devenit principiul care stă la baza reglementării avortului de către Curte.

 

Prin urmare, atunci când legiuitorul național a decis să legalizeze avortul, Curtea apreciază cadrul juridic analizand daca se realizeaza un echilibru just între diferitele drepturi și interese implicate în problema. Curtea a identificat deja o serie dintre aceste drepturi și interese legate de statutul avortului, cum ar fi interesele și drepturile mamei, ale copilului nenăscut , ale tatălui, ale personalului medical, ale societății etc Această abordare de echilibrare a drepturilor și intereselor implică faptul că acelea ale femeii gravide nu vor putea prevala întotdeauna.

 

Evaluarea echilibrul de interese și al proporționalității deciziilor autorităților publice este metoda obișnuită de analiză a Curții. Cu toate acestea, o dificultate majoră cu aplicarea acestei metode de avort este că în mod fundamental nu este posibil de a echilibra viața cuiva cu dreptul sau interesul altcuiva. Prin urmare, în cazul în care statul recunoaște copilul nenăscut ca o persoana, se poate echilibra numai viata ei/lui cu viața altei persoană, aceea a mamei. Nu este posibil a se echilibra pe de o parte, valoarea voinței mamei cu cea a vieții copilului nenăscut.

 

Nici valoarea unei vointe, nici valoarea unei vieți umane nu pot fi estimate in fapt, făra a mai vorbi despre a fi comparate între ele. Prin urmare, este important să înțelegem că problema statutului copilului nenăscut în legislația națională are prioritate față de statutul „dreptului femeii” la viața copilului ei nenăscut. Echilibrarea voinței mamei împotriva vieții celor nenăscuți se ridică la evaluarea puterii femeii asupra vieții copilului ei. Acest lucru explică de ce aproape toate jurisprudența Curții cu privire la avort se referă la cazuri extreme, cazuri de avorturi în contextul indicațiilor medicale, adica în cazul în care viața sau sănătatea mamei era în joc, mai degrabă decât voința ei pură.

 

În cazul avortului la cerere, (avorturi care nu au fost motivate de cauze de sănătate, ci numai de voința mamei), Curtea nu a recunoscut niciodată că autonomia femeii per se, ar putea fi suficientă pentru a justifica un avort în termenii cerințelor Convenției. Mai mult decât atât, Curtea a exclus în mod explicit acest motiv atunci când a declarat că articolul 8 , care protejează autonomia personală individuala, nu conține nici un drept la avort. Avortul la cerere dăunează fătului, fără nici un motiv proporțional. Dupa cum amintim in concluzia acestui studiu, argumentele juridice care susțin convenționalitatea efectuarii unui avort la cerere sunt foarte slabe sau chiar inexistente.

Dintr-o perspectivă mai largă, acest studiu va analiza practica masivă a avortului la cerere, ca urmare a unui eșec sistematic al statelor de a îndeplini obligațiile în ceea ce privește drepturile socio-economice. Într-adevăr, cele mai multe avorturi sunt solicitate din cauza constrângerilor socio-economice ale mamei și familiei. Această constrângere și numărul mare de avorturi rezultate ar putea fi limitate în cazul în care statele s-ar fi străduit să-și îndeplinească cu adevărat obligațiile socio-economice, în conformitate cu care „protecție specială trebuie acordată mamelor în timpul unei perioade rezonabile înainte și după naștere” și că „cea mai ampla posibil protecție și asistență ar trebui să fie acordată familiei, care este elementul natural și fundamental al societății”.[10] Indeplinirea de către state a obligațiilor lor socio-economice ar reprezenta un important ajutor pentru femeile în criză pe parcursul sarcinii și pentru punerea în aplicare a unui drept uitat: „dreptul de a nu avorta”.

(D.P.)_________

1] Potrivit Guttmacher Institute, “Facts on Induced Abortion Worldwide, in brief”, http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.pdf, last visited, November 20th 2012.
[2] G. O’Doherty, “UK peer warns on suicide clause”, The Independent, December 21 2012.
[3] Idem
[4] A. B. and C. v. Ireland, [GC], No. 25579/05, 16 December 2010.
[5] G. O’Doherty, “UK peer warns on suicide clause”, precit.
[6] Vezi infra, text with footnotes 41-44.
[7] C. Zampas & J. M. Gher, “Abortion as a Human Right —International and Regional Standards”, Human Rights Law Review, 8:2(2008), p. 276. The authors refer to Krzyanowska-Mierzewska, How to Use the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Matters of Reproductive Law: The Case-law of the European Court of Human Rights, (Astra, 2004) at Part I (b)–(f).
[8] See inter alia, P. and S. v. Poland, No. 57375/08, 30 October 2012, para. 99.
[9] A., B. and C. v. Ireland, [GC], 16 December 2010, para. 249 and R.R. v. Poland, No. 27617/04, 26 May 2011, para. 187; P. and S. v. Poland, No. 57375/08, 30 October 2012, para. 99.
[10] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 10, paras. 1 and 2.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s