Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020: Introducere

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020

Sănătate pentru Prosperitate

1CUPRINS

1. INTRODUCERE……………………………………………………………………………………………………. 5 2. CADRUL STRATEGIC ……………………………………………………………………………………………. 7 2.1 Misiune, viziune, scop şi principii de bază ……………………………………………………………. 7 2.2 Valori ………………………………………………………………………………………………………………. 7 2.3 Priorități naționale în sectorul de sănătate ………………………………………………………….. 8 3. CONTEXTUL ACTUAL AL SISTEMULUI DE SĂNĂTATE……………………………………………………. 9 3.1 Profilul stării de sănătate a populaţiei …………………………………………………………………. 9 3.2. Performanța sistemului de servicii de sănătate………………………………………………… 20 3.2.1. Capacitatea de a răspunde nevoilor beneficiarului ………………………………………. 21 3.2.2. Echitate și protecţie financiară ………………………………………………………………….. 22 3.2.3. Eficiență și sustenabilitate financiară …………………………………………………………. 23 4. SCOP şi OBIECTIVE GENERALE. ARII STRATEGICE PRIORITARE……………………………………. 26 4.1 ARIA STRATEGICA DE INTERVENŢIE 1: “SĂNĂTATE PUBLICĂ” ……………………………….. 27 OG.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii şi copilului ………………………… 27 OS 1.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a gravidei şi copilului ……………….. 27

OS 1.2. Reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidentei avortului la cerere şi a

ratei mortalităţii materne prin avort …………………………………………………………………… 28 OG.2. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societate……………………………………………………………………………………………. 29

OS 2.1. Întărirea capacitaţii sistemului naţional de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare rapidă şi răspuns coordonat ………………………………………………. 29 OS 2.2. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare ………………………………………………………………………………………………….. 30 OS 2.3. Reducerea morbidității şi mortalităţii prin TB şi menţinerea unor rate adecvate de depistare şi de succes terapeutic……………………………………………………………………. 31 OS 2.4. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare: – HIV- şi asigurarea accesului pacienţilor la tratamente antivirale ………………………………………………………. 32 OS 2.5. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare: hepatite B şi C – şi asigurarea accesului pacienţilor la tratamente antivirale ………………………………………. 33

OG 3. Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter preventiv …………………………………………………………………. 35

OS 3.1. Creşterea eficacităţii şi rolului promovării sănătății în reducerea poverii bolii în populaţie în domeniile prioritare ……………………………………………………………………….. 35 OS 3.2. Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de boală şi reducerea pe termen mediu-lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat…………………………………………………………………………………………… 36 OS 3.3. Imbunatatirea stării de sănătate mintală a populaţiei……………………………….. 37 OS 3.6. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva riscurilor legate de mediu …………… 38 OS 3.7. Asigurarea accesului la servicii de diagnostic şi/sau tratament pentru patologii speciale …………………………………………………………………………………………………………… 39

4.2. ARIA STRATEGICĂ DE INTERVENŢIE 2: “SERVICII DE SĂNĂTATE ”……………………………… 41 OG4. Asigurarea unui acces echitabil a tuturor cetăţenilor, în special a grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace……………………………………… 41

O.S. 4.1. Organizarea unui sistem de servicii de asistenţă comunitară de bază medico- sociale integrate şi comprehensive, destinate în principal populaţiei din mediul rural şi grupurilor vulnerabile, inclusiv Rroma ………………………………………………………………… 42

2

O.S. 4.2. Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară ………………………………………………………………………………………………………………………. 43

O.S. 4.3. Consolidarea serviciilor clinice ambulatorii, cu creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate şi reducerea numărului de cazuri de spitalizare continuă ………………………………………………………………………………………………………….. 45 O.S. 4.4. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi continuarea dezvoltării acestuia………. 45 O.S. 4.5. Imbunatăţirea performanţei şi calităţii serviciilor de sănătate prin regionalizarea/ concentrarea asistenţei medicale spitaliceşti ………………………………. 46 O.S. 4.6. Creşterea accesului la servicii de calitate de reabilitare, recuperare, paliaţie şi de îngrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic de morbiditate ……………………………………………. 48 O.S. 4.7. Crearea de reţele de furnizori de asistenţă medicală la nivel local, judeţean şi regional …………………………………………………………………………………………………………… 49

5. ARIA STRATEGICĂ DE INTERVENŢIE 3: “MĂSURI TRANSVERSALE PENTRU UN SISTEM DE SĂNĂTATE SUSTENABIL ŞI PREDICTIBIL”- DOMENII PRIORITARE…………………………………….. 50

O.G. 5: Un sistem de sănătate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementarea de politici şi programe transversale prioritare……………………………………………………………… 50

OS 5.1. Intărierea capacităţii administrative la nivel naţional, regional şi local şi comunicarea schimbării…………………………………………………………………………………….. 50 O.S.5.2. Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate ………………………………………………………………………………………………………….. 51 O.S. 5.3. Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor financiare în sănătate, asigurarea controlului costurilor şi a protectiei financiare a populaţiei……… 52 O.S. 5.4. Asigurarea şi monitorizarea calităţii serviciilor de sănătate publice şi private

………………………………………………………………………………………………………………………. 54 O.S. 5.5 Dezvoltarea şi implementarea unei politici a medicamentului care să asigure accesul echitabil şi sustenabil la medicaţia bazată pe dovezi a populaţiei ……………….. 55 O.S. 5.6. Promovarea cercetării şi inovării în sănătate …………………………………………. 56 O.S. 5.7. Colaborare intersectorială pentru o stare de sănătate mai bună a populaţiei, în special a grupurilor vulnerabile ………………………………………………………………………….. 58

OG 6. Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor moderne (E- sănătate) ………………………………………………… 59

O.S. 6.1. Dezvoltarea unui Sistemului Informatic Integrat în domeniul Sănătatii prin implementarea de soluţii sustenabile de E-Sănătate …………………………………………….. 59 O.S. 6.2. Creşterea accesului la servicii de sănătate prin utilizarea serviciilor de telemedicină ……………………………………………………………………………………………………. 61

OG 7. Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel naţional, regional şi local, în vederea reducerii inechităţii accesului la serviciile de sănătate………………………………………………. 61

O.S. 7.1. Îmbunaţirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitaliceşti prin restructurare şi raţionalizare …………………………………………….. 61 O.S. 7.2. Imbunăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu asigurate prin asistenţă medicală comunitară, medicină de familie şi ambulatorul de specialitate………………………………………………………………………………………………………. 63 O.S. 7.3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor integrate de urgenţă……………………….. 64 O.S. 7.4. Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate publică…………………….. 64

5. Implementare, monitorizare şi evaluare………………………………………………………………….. 65 5.1. Mecanisme de implementare ………………………………………………………………………….. 65 5.2. Monitorizare şi evaluare (M&E)……………………………………………………………………….. 66

6. Priorităţi strategice sectoriale ………………………………………………………………………………… 66 6.1. Planul Naţional de Prevenţie……………………………………………………………………………. 66

3

6.2. Planul Naţional de Control al Bolilor Oncologice ………………………………………………… 66 6.3. Planul naţional de Control al Diabetului ……………………………………………………………. 67 6.4. Planul Naţional de Control al Bolilor Cardiovasculare …………………………………………. 67 6.5. Planul Naţional de Boli Rare…………………………………………………………………………….. 67

Referinţe …………………………………………………………………………………………………………. 68

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s