Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020: 2.Cadrul strategic

2. CADRULSTRATEGIC

2.1 Misiune, viziune, scop şi principii de bază

Viziune

Misiune

Scop global Principii de bază

2.2 Valori

O naţiune cu oameni sănătoşi şi productivi prin accesul la servicii preventive, de urgenţă, curative şi reabilitare de calitate, în condiţiile utilizării eficace şi eficiente a resurselor disponibile şi a promovării unor standarde cât mai înalte şi a bunelor practici.

Ministerul Sănătăţii stabileşte direcţiile strategice şi lucrează, în colaborare cu actorii relevanţi pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cost-eficace, cât mai apropiate de nevoile individului şi comunităţii.

Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei României

Acces echitabill la servicii esenţiale, cost-eficacitate, fudamentare pe dovezi, optimizarea serviciilor de sănătate, cu accent pe serviciile şi intervenţiile cu caracter preventiv, descentralizare, parteneriat cu toţi actorii ce pot contribui la îmbunatăţirea stării de sănătate.

Principalele valori care constituie pentru Ministerul Sănătatii fundaţia pe care îşi bazează viziunea sa pentru viitor, întelegerea misiunii sale şi eforturile planificate pentru atingerea obiectivelor strategice propuse sunt:

Comunicarea şi transparenţa

Angajamentul privind direcţiile strategice naţionale

Valoare pentru banii investiți

Echitatea

Îmbunătăţirea continuă a calităţii

Descentralizarea în sănătate dar și

Decizia privind priorităţile naţionale din sănătate şi dezvoltarea serviciilor de sănătate se face în mod deschis, cu ascultarea vocii pacienţilor, consultarea cu principalii actori, comunicarea motivaţiei şi a deciziei către personalul medical şi comunitate.

Angajamentul și implicarea fermă intersectorială și interdisciplinară a Guvernului, Ministerului Sănătăţii, a personalului din sănătate dar și a comunităţilor locale în implementarea Strategiei Naţionale de Sănătate.

Programe naţionale de sănătate mai eficace, orientate pe rezultate şi nu numai pe proces, cu o atenţie sporită acordată monitorizării şi evaluarii atingerii obiectivelor de stare de sănătate propuse.

Asigurarea celui mai bun raport între cheltuiala cu sănătatea şi beneficiul obţinut (stare de sănătate a populaţiei).

Creşterea accesui la serviciile de sănătate de bază pentru toţi, în special pentru cei vulnerabili şi dezavantajaţi

Depunerea de eforturi mai ample şi susţinute pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizare, cu accent pe individ şi comunitate. Calitate la nivelul structurilor, proceselor şi în rezultatele serviciilor de sănătate şi implicit calitate a managementului, informaţiei din sănătate ce asigura decizia oportună, informată şi fundamentată

Decentralizarea în luarea unor decizii şi managementul sănătăţii, dar şi creşterea competenţelor comunităţilor locale şi a

7responsabilizarea şi implicarea comunităţii

Împuternicirea personalului din sănătate

Etica profesională

Conştientizarea populaţiei și responsabilizarea individului

responsabilizării acestora pentru utilizarea cât mai eficace a resurselor disponibile serviciilor de sănătate, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

Valorizarea, recompensarea şi formarea adecvată a personalului, precum și oferirea de oportunităţi pentru ca specialiştii din sănătate să contribuie la organizarea și furnizarea serviciilor de sănătate.

Personalul medical are atitudine și comportament profesioniste și etice în relaţia cu pacientul și demonstrează respect pentru viaţa individului

O mai bună înţelegere și conştientizare la nivel de individ a principalilor determinaţi ai bolilor, dar și a rolului și responsabilităţii fiecărei persoane în a adopta comportamente sănătoase, a măsurilor cu caracter preventiv care pot contribui la menţinerea unei cât mai bune stări de sănătate pe parcursul vieţii și, implicit, a capacitaţii şi productivităţii membrilor comunităţii, a societăţii în ansamblul ei.

2.3 Priorități naționale în sectorul de sănătate

Arie strategică 1: Sănătatea publică

 Îmbunătăţirea sănătătii materne,  neonatale și a copilului

 Combaterea dublei poveri a bolii în populaţie: 

– Controlul eficace al epidemiilor și supravegherea bolilor transmisibile,  inclusiv cu accent pe bolile transmisibile cu povară relativ mare în populația din România 

– Reducerea poverii prin boli netransmisibile evitabile, inclusiv intervenții privind patologii cronice istoric neglijate (cancer, boli cardiovasculare, diabet, sănătatea  mintală, boli rare)

 Sănatatea în relaţie cu mediul  Conştientizarea și educarea populației

privind soluțiile eficace cu caracter preventiv (primar, secundar sau terțiar)

Aria strategică 2: Servicii de sănătate

Un sistem de servicii de asistenţă comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară Consolidarea calitatii şi eficacitatii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicala de urgenţă adecvată în mod echitabil Regionalizarea/concentrarea asistenţei medicale spitaliceşti şi crearea de reţele regionale de referinţă cu spitale de diferite grade de competenţă interconectate cu sectorul de asistenţă primară şi ambulatorie de specialitate.

Arie strategică 3: Măsuri transversale

 Dezvoltarea guvernanţiei sistemului de sănătate, inclusiv monitorizarea şi evaluarea performanţei acestuia; întărirea colaborării intersectoriale (Sănătate în toate Politicile )

 Creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaţie și de îngrijiri pe termen lung

 Crearea de reţele de furnizori de asistenţă medicală

8

 Întărirea la nivel național, regional şi local a capacităţii de management, planificare şi monitorizare a sistemului de sănătate publică şi servicii de sănătate

 O politică sustenabilă de asigurare a resurselor umane în sănătate  O politică sustenabilă de asigurare a resurselor financiare în sănătate, asigurarea

controlului costurilor, a protectiei financiare a populaţiei  Dezvoltarea şi implementarea unei politici a medicamentului care să asigure accesul

echitabil şi sustenabil la medicaţia bazată pe dovezi a populaţiei  Crearea Agenţiei pentru Evaluare şi Calitate; evaluarea tehnologiilor medicale şi

îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate  Promovarea cercetării şi inovării în sănătate  Îmbunătăţirea infrastructurii sistemului de sănătate  Managementul informatiilor, prin soluţii inovative de tehnologie a informaţiei şi

comunicaţiilor, dezvoltarea de soluţii de e-sănătate  Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel naţional, regional şi local în vederea

reducerii inechităţii accesului la serviciile de sănătate

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s