Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020: 1. Introducere

1. INTRODUCERE

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 – “Sănătate pentru Prosperitateeste dovada angajamentului decidenților din domeniu și al Guvernului României în ansamblul său de a asigura și promova sănătatea ca determinant cheie al unei dezvoltări societale inclusive din punct de vedere social, teritorial şi economic, ca motor de progres și prosperitate al națiunii şi nu ca o povară. Este un instrument cadru menit să permită o articulare fermă la contextul european şi a direcțiilor strategice formulate în Strategia Europa 2020.

Documentul este menit să furnizeze cadrul general de intervenție pentru amendarea slăbiciunilor sistemului identificate în sectorul de sănătate: să reducă inegalitațile importante existente în sănătate, să optimizeze utilizarea resurselor în serviciile de sănătate în conditii de cost-eficacitate crescută utilizând medicina bazată pe dovezi și, nu în ultimul rând, să îmbunatățească capacitatea administrativă și calitatea managementului la toate nivelurile.

Ministerul Sănătăţii nu vede Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 ca pe un document static și constrictiv, ci mai degrabă ca pe un document cadru catalizator menit să stimuleze progresul și dezvoltarea în sistemul de sănătate românesc în domeniile prioritare descrise.

Factori esențiali pentru succesul Strategiei sunt asumarea, implicarea şi acțiunea responsabilă a actorilor instituționali și a specialiștilor în atingerea obiectivelor propuse, de la furnizorii de servicii și autoritățile locale de sănătate și până la structurile centrale implicate în schimbarea paradigmei actuale din sectorul de sănătate cu una ce să corespundă mai bine direcției către modernitate, progres și dezvoltare pe care și-o doreste societatea românească. Reușita depide în mare măsură de succesul în promovarea unei culturii a colaborării, a urmăririi unui rezultat în starea de sănătate a populaţiei, a utilizării cât mai eficace a resurselor disponibile în sănătate, de promovarea unui management de calitate și realizarea necesarului salt de percepție, atitudine și comportament în a trata calitatea nu doar ca un deziderat, mai degraba declarativ, ci ca o necesitate și o realitate cotidiană pentru care se fac eforturi zi de zi. O inițiativă atât de amplă precum o nouă strategie de sănătate se bazează pe lucrul în echipă, atât la nivel de specialiști cât și la nivel de instituții care colaborează și se coordonează pentru maximizarea rezultatelor; ea mizează nu numai pe o abordare limitată sectorială, ci pe o abordare intersectorială, de largă implicare a tuturor sectoarelor şi segmentelor societăţii.

Dorim să mulţumim cu această ocazie sprijinului constant acordat de partenerii noştri tehnici tradiţionali Banca Mondială, OMS, UNICEF, Agenţia Internaţională de Energie Atomică (AIEA), Comisia Europeană, Camera Americană de Comerţ în România (AMCHAM), ECDC, Fondul Global, Colegiul Medicilor din România, INS, Institutului Naţional pentru Sănătate Publică, IOMC, IOCN, IOB, Societăţii Române de Hipertensiune, Centrul naţional de Studii în Medicina de Familie, Institutului pentru Politici Publice, etc pentru toată munca de rutină de analiză – formulare de soluţii pentru sistemul de sănătate din România, documente extrem de preţioase ce au ghidat ancorarea tehnică a strategiei.

Mulţumim de asemenea asociaţiilor de pacienţi din România, Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România, Alianţei pentru Sănătate, SANO-HEP, Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Asociaţiei Transplantaţilor din România, Alianţei Naţionale a Pacienţilor de Boli Rare, Asociaţiei Române de Hemofilie, Asociaţiei UNOPA, asociaţiilor neguvernamentale pentru romi, World Vision România, Fundaţiei Hospice Casa Speranţei, Asociaţiei Salvaţi Copiii, Fundaţiei Renaşterea, Fundaţiei Romanian Angel Appeal, Asociaţiei Română Anti Sida, Fundaţiei Estuar, Asociaţiei de Psihiatrie Socială, Asociaţiei

5Caritas, Fundaţiei Crucea Alb Galbenă, etc, organizaţii care au contribuit la conturarea problematicilor prioritare, definirea direcţiilor de acţiune.

Mulţumim colegilor din alte sectoare – protecţie socială, protecţia copilului, educaţie, administraţie publică centrală şi locală, finanţe publice, IGSU, comunicaţii, Agentiei Naţionale pentru Romi, mediu, siguranţa alimentului, etc- pentru buna colaborare şi lucrul împărtăşit pe planurile de lucru propuse aici.

Mulţumim în mod deosebit Comisiilor de Specialitate ale Ministerului Sănătăţii care au desfăşurat o muncă titanică pentru a sprijini procesul de cernere a celor mai bune soluţii clinice şi terapeutice.

Colegilor din Ministerul Fondurilor Europene le mulţumim în mod special pentru feed back- ul continuu acordat şi atenţionarea permanentă asupra criteriilor europene de îndeplinire a condiţionalităţilor în redactarea strategiei.

În plus, apreciem sprijinul Comisiei Europene acordat pe parcursul elaborării prezentei strategii.

Nu în ultimul rând, dorim să adresăm mulţumiri speciale pentru sprijinul oportun acordat de OMS şi UNICEF în identificarea de experţi care au sprijinit procesul de formulare şi redactare al strategiei.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s