Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020: 2.Cadrul strategic

2. CADRULSTRATEGIC 2.1 Misiune, viziune, scop şi principii de bază Viziune Misiune Scop global Principii de bază 2.2 Valori O naţiune cu oameni sănătoşi şi productivi prin accesul la servicii preventive, de urgenţă, curative şi reabilitare de calitate, în condiţiile utilizării eficace şi eficiente a resurselor disponibile şi a promovării unor standarde cât mai înalte…

Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020: 1. Introducere

1. INTRODUCERE Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 – “Sănătate pentru Prosperitate” este dovada angajamentului decidenților din domeniu și al Guvernului României în ansamblul său de a asigura și promova sănătatea ca determinant cheie al unei dezvoltări societale inclusive din punct de vedere social, teritorial şi economic, ca motor de progres și prosperitate al națiunii şi…

Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020: Introducere

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 Sănătate pentru Prosperitate 1CUPRINS 1. INTRODUCERE……………………………………………………………………………………………………. 5 2. CADRUL STRATEGIC ……………………………………………………………………………………………. 7 2.1 Misiune, viziune, scop şi principii de bază ……………………………………………………………. 7 2.2 Valori ………………………………………………………………………………………………………………. 7 2.3 Priorități naționale în sectorul de sănătate ………………………………………………………….. 8 3. CONTEXTUL ACTUAL AL SISTEMULUI DE SĂNĂTATE……………………………………………………. 9 3.1 Profilul stării de sănătate a populaţiei…

Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 a Ministerului Sanatatii: nota de fundamentare

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea Strategiei naţionale de Sănătate 2014-2020 SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV În cadrul condiţionalităţilor derivate din Concluziile Consiliului European de primăvară, concluziile consiliilor sectoriale, recomandările Comisiei din Analiza Anuală a Creşterii şi în cadrul condiţionalităţilor ex-ante formulate de…

Dezbaterea publica pe tema proiectului de Hotarare de Guvern privind Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 a Ministerului Sanatatii

Miercuri, 22 ian a.c., dezbatere publica (anuntata cu doua zile inainte pentru inscriere la luare de cuvint si inregistrarea materialului cu propuneri si obiectii!!) pe tema proiectului de Hotarare de Guvern privind Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 a Ministerului Sanatatii. Au fost 12 interventii pentru diverse propuneri. Timpul alocat fiecaruia a fost de 3 (trei)…